Κλιπ

Τα επαναχρησιμοποιούμενα κλιπ της Rhino είναι μερικές φορές γνωστά ως κλιπ σκαλωσιάς. Χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θερμοσυστελλόμενου πλαστικού στην επιφάνεια των ικριωμάτων για τη συγκράτηση των φύλλων του θερμοπλαστικού στη θέση του πριν συγκολληθούν μεταξύ τους οι ενώσεις.

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα