Υλικό

Βραδύκαυστα και Ναυτιλιακού-Βιομηχανικού τύπου υλικά για προστασία ικριωμάτων και κατασκευών από τις πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Υλικό Rhino ξεπερνά τα μειονεκτήματα των συμβατικών καλυμμάτων

Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα