Πρόσφατα Έργα

Κάλυψη Κτιρίου

Κάλυψη Κτιρίου Κατα τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης των παλαιών εγκαταστάσεων, διαπιστώθηκε η ανάγκη προστασίας των ολοκληρωμένων και λειτουργικών τμημάτων των κτηρίων από τις εργασίες…